DOCUMENTS SOBRE EL PROJECTE DE CEDIR AL GRUPO GODÓ LA GESTIÓ DE LA PUBLICITAT DE TV3

Documents de la sèrie “La publicitat de TV3 per al Grupo Godó”, elaborada per grups d’investigació de https://joestimotv3.wordpress.com/

foto 1

1 – La CCMA està regalant el Departament Comercial de TVC al Grup Godó. Us adjuntem l’enllaç http://goo.gl/yGoNY6 i l’accés directe al PDF del document:

Comercial 1

2 – Impacte econòmic per a TV3 del fet que la CCMA cedeixi la gestió de la seva publicitat al Grup Godó. Us ajuntem l’enllaç http://goo.gl/AgC2cN  i l’accés directe al PDF del document:

Comercial 2

3 – La cessió de la publicitat de TV3 al Grupo Godó es basa en arguments que no suporten cap anàlisi. Us adjuntem l’enllaç  http://goo.gl/PdeRxr i l’accés directe al PDF del document:

Comercial 3

4 –  Francesc Homs exhibeix desconeixement en publicitat televisiva. Us adjuntem l’enllaç  http://ves.cat/jN_U i l’accés directe al PDF del document:

Comercial 4

5 – Noves dades desautoritzen Brauli Duart – La publicitat de Tv3 per Godó. Us adjuntem l’enllaç  http://goo.gl/FDzsiW    i l’accés directe al PDF del document:

Comercial 5

Declaració dels treballadors de TV3 als ciutadans de Catalunya, propietaris de TV3: Salvem TV3. Us adjuntem l’enllaç:  http://goo.gl/VEu4AL i l’accés directe al PDF del document:

DECLARACIÓ TREBALLADORS TV3 A CIUTADANS DE CATALUNYA 7 MARÇ 2014

IMPACTE ECONÒMIC PER TV3 QUE LA CCMA CEDEIXI LA GESTIÓ DE LA SEVA PUBLICITAT AL GRUP GODÓ

TV3 podria deixar d’ingressar entre 17 i 25 milions d’euros l’any. La concessió es podria allargar fins al 2019, amb unes pèrdues totals que podrien arribar als 150 milions. Les pèrdues per TV3 serien, bàsicament, per tres conceptes:

1. Per la concessió,  16 milions:

El concessionari, Godó, s’emportaria un mínim de 16M€ en 3 anys (6 anys si hi hagués pròrroga), és a dir 5,3 anuals, o 2,6 si es prorrogués la concessió.

2. Per la comercialització en paquet: 8-10 milions

Godó comercialitzaria la publicitat de TV3 en paquets conjunts TV3+8TV. Com a conseqüència, si una empresa té 10M€ per invertir en publicitat a Catalunya i els vol invertir a TV3, acabaria invertint aproximadament 8 a TV3 i 2 a 8TV. Això suposaria una pèrdua addicional per TV3 d’uns altres 8-10M€.

3. Per espionatge industrial, 7-10 milions: 

Com que 8TV tindria les graelles de programació de TV3 amb molta antelació, podria planificar una forta contraprogramació. Això podria fer perdre a TV3 uns 2-3 punts d’audiència i, com a conseqüència, TV3 perdria el lideratge a Catalunya passant a ocupar la tercera posició, darrere de Tele5 i d’Antena3. Això implicaria noves pèrdues d’ingressos publicitaris, en aquest cas doble: pèrdues per tenir menys audiència, i més pèrdues per perdre el lideratge. Això podria suposar per TV3 la pèrdua addicional d’uns altres 7-10M€.En total TV3 perdria entre 17 i 25 milions l’any.

Les pèrdues totals d’ingressos publicitaris de TV3 per l’externalització de comercial seria entre 17 i 25 milions l’any, entre 2014 i 2016, que en cas de prorroga s’allargaria fins al 2019, amb unes pèrdues totals que podrien arribar als 150 milions. Aquestes pèrdues serien al marge de que l’evolució del mercat publicitari impulsi a l’alça o a la baixa la facturació global.

Impacte de que TV3 deixi d’ingressar, 17-25 milions l’any: 

Els milions que TV3 deixés d’ingressar per via publicitària difícilment es compensarien amb una major subvenció pública. Probablement s’intentaria eixugar el dèficit que es generaria retallant novament la massa salarial de TV3 i de Catalunya Ràdio. Com a conseqüència TV3 podria entrar en un cercle viciós que l’aniria empetitint com a empresa, amb constants pèrdues de quota de mercat i d’ingressos. Cal tenir present que entre 2011 i 2014 el pressupost de la CCMA ja s’ha reduït en un 50%.

A causa de la mida del mercat català, la dinàmica de seguir empetitint TV3 portaria, segons els especialistes, a un model català basat en dues televisions petites (una pública i una privada) enlloc d’una gran, potent i pública, com tenen tots els països europeus de mida similar a Catalunya.

Millores en la gestió?

L’estructura del mercat publicitari impossibilita que el grup Godó millori la gestió publicitària de TV3.

Hi ha televisions que han externalitzat la gestió de la publicitat i els ha sortit a compte. Això pot passar si la gestió de la publicitat la porta una empresa que té una major quota de mercat i gestiona un paquet de publicitat més gran, i per tant pot obtenir proporcionalment majors ingressos. En aquest cas tots hi guanyen. Aquest no és el cas del Grup Godó.

El mercat publicitari audiovisual espanyol el monopolitzen des del 2010 dos grans grups: Mediaset (Telecinco, Cuatro, etc) i A3Media (Antena3, la Sexta, etc). Conjuntament tenen un 56% de l’audiència, però aconsegueixen prop d’un 90% de la contractació publicitària, per la venda per paquets a l’engròs. Aconsegueixen una ràtio de publicitat/audiència de 1’60 de mentre que la resta de grups no arriben al 0’30.

TV3 és el tercer grup mediàtic espanyol, amb una ràtio d’un 1’02, molt per sobre que la resta de grups, tret dels dos grans. Només els dos grans grups tenen capacitat per aconseguir millorar els resultats comercials de TV3, però no es poden presentat al concurs per gestionar la publicitat de TV3 perquè Mediaset i A3Media ja tenen tota la quota publicitària que els permet la llei.

Malgrat tot, el concurs d’externalització del departament comercial de TV3 tira endavant amb dues ofertes: una del grup Godó i una altra de Zeta (El Periódico). Cap d’aquestes empreses té la capacitat ni l’experiència per fer-ho millor que TV3, més aviat al contrari.

Tot indica que Zeta s’ha presentat només per fer un favor a CiU o per dificultar les coses al grup Godó.

La CCMA està regalant el departament Comercial de TVC al Grup Godó, aprofitant l’enrenou del conflicte laboral

8TV JA TÉ PRÀCTICAMENT ASSEGURAT EL CONTROL DELS ANUNCIS DE TV3.

LES CONSEQÜÈNCIES SERAN NEFASTES PER AL FUTUR DE TV3.

1. Els responsables de 8TV tindran les noves graelles de la programació de TV3 abans que ningú. Abans fins i tot que el gruix de directius de TV3. Això és degut a que tan bon punt s’ha decidit la programació ja s’engega la venda dels espais publicitaris. Això significa que 8TV tindrà tota la informació detallada i privilegiada sobre la seva principal empresa competidora, amb temps suficient per utilitzar-la en benefici propi, i en contra dels interessos de TV3.

2. La cartera de clients i la contractació dels anuncis de TV3 estaran en mans d’una empresa competidora, 8TV, i aquesta s’ho farà valdre. Fa mesos que agents del grup Godó insinuen a les empreses que s’anuncien a TV3 que ara hauran d’anunciar-se també a 8TV si volen continuar tenint accés a TV3.

3. A sobre, TV3 haurà de pagar 16M€! Les estimacions de la mateixa CCMA diuen que tot això li costarà a TV3 16 milions d’euros en 3 anys, o 6 si es prorroga el contracte. La major part seran beneficis empresarials per al grup Godó, diners que deixaran d’arribar a TV3.

4. Els treballadors del departament comercial de TV3 podran ser acomiadats un mes després de l’externalització. Els treballadors del departament comercial seran subrogats a l’empresa guanyadora i allà tindran, en teoria, les mateixes condicions que a TV3, però les condicions de l’externalització permeten a l’empresa guanyadora acomiadar els treballadors un mes després d’aconseguir-la. I potser ho faran, per evitar que siguin testimonis de com els interessos del grup Godó passen per davant dels de TV3.

La cúpula de la CCMA està portant tot el procés amb el màxim secretisme possible. Per exemple, van intentar impedir que els treballadors poguessin estar presents a l’obertura de les ofertes de les dues empreses licitadores, un tràmit que per llei ha de ser públic. Al final van poder ser-hi però es van trobar amb molts impediments per poder exercir els seus drets, sense poder verificar que tot s’estava fent de manera legal. Els responsables de la CCMA van argumentar que no s’havia fet mai i que no calia.

Brauli Duart afirma que l’externalització comportarà més publicitat per a TV3, però això és radicalment fals. La cúpula de la CCMA ha dit i repetit que els últims anys la publicitat contractada a TV3 havia baixat molt, i que amb l’externalització se n’aconseguiria més. Però aquesta ha estat una afirmació falsa des del primer moment, a causa de la situació actual del mercat publicitari espanyol. La publicitat ha baixat per a totes les televisions, alhora que dos grans grups han monopolitzat el mercat des del 2010: Mediaset -Telecinco, Cuatro, etc-, i A3Media -Antena3, la Sexta, etc-, que tenen en conjunt un 54% de l’audiència però que gairebé acumulen el 90% de la contractació publicitària. Això ho aconsegueixen amb la venda per paquets, de manera que actuen com un duopoli, amb una “ràtio” de 1’60 -la relació publicitat/audiència-, mentre la resta de grups i televisions no arriben al 0’30.L’externalització només hauria tingut sentit si algun d’aquests dos grans grups s’hagués presentat al concurs de TV3, però com que ja tenen tota la quota que els permet la llei, no s’hi podien presentar.

La ironia és que el tercer grup espanyol en contractació publicitària és… TV3! I que ho és amb una ràtio molt més alta que la resta de grups, tret dels dos grans, un 1’02. Per tant, descartats els grans, no hi ha cap empresa que pugui aconseguir millorar els resultats de TV3. Però a pesar d’això el concurs s’ha fet i hi ha hagut dues ofertes, les presentades pel Grup Godó, i per Zeta, l’editora del Periódico. Cap d’aquestes dues empreses té capacitat ni experiència per fer-ho millor que TV3, més aviat al contrari. A més, en el sector tothom té clar des de fa mesos que el departament comercial serà segur per al grup Godó, i que Zeta s’hi ha presentat només per fer un favor a CiU -un concurs amb un sol aspirant no hagués estat estèticament massa acceptable-, o per dificultar les coses al Grup Godó, però sense aspirar-hi realment.

TV3 en cap cas pot sortir beneficiada de l’externalització del seu departament comercial, però sí que hi haurà algú que en sortirà molt i molt beneficiat: el Grup Godó i la seva televisió, 8TV. Hi ha un motiu ocult i inconfessable per fer aquesta externalització: pagar al grup Godó el suport rebut per CiU durant els anys de govern del tripartit, sobretot a través de les pàgines de “La Vanguardia”. Aquest suport s’hauria fet a condició que, un cop la coalició recuperés el govern de la Generalitat, afavorís el canal de televisió del grup, 8TV, i això només és possible fer-ho debilitant i reduint TV3 i la CCMA. L’externalització del departament comercial de TV3 és un punt clau per avançar en aquest “procés”.

Brauli Duart, en solitari, serà “l’òrgan” que decidirà el resultat de l’externalització del departament comercial de TV3. El president del Consell de Govern de la CCMA, en Brauli Duart, és el personatge que està permetent a CiU executar aquest procés. Institucionalment la CCMA és plenament autònoma, del govern i de la resta d’institucions, però amb el seu nomenament, i amb els plens poders que es van donar al seu càrrec, tot el poder executiu dels mitjans públics catalans ha quedat en les seves mans. Duart, membre de l’aparell convergent, és molt pròxim a l’actual nucli de poder, que l’ha col·locat en aquest càrrec tot i no tenir cap experiència real en la gestió de mitjans de comunicació. Ha vingut a la CCMA amb una missió oculta, però que cada dia que passa és més evident: afeblir TV3 i Catalunya Ràdio en benefici de grups privats amics i afins a CiU. Per exemple: en Brauli Duart, en solitari, serà l’òrgan que decidirà el resultat de l’externalització del departament comercial de TV3.

Els treballadors van aconseguir que ERC presentés una moció al Parlament en contra de l’externalització del departament comercial de TV3, però en la votació el PP i també el PSC van votar en contra de la moció juntament amb CiU, a pesar que els dos grups havien assegurat que es posicionarien a favor. En el cas del PSC la decisió es va prendre a última hora, i per motius que no han quedat gens clars.

La conseqüència de tot això és el debilitament dels principals mitjans públics catalans per afavorir un grup privat que sempre s’ha caracteritzat per posar els seus interessos particulars per davant de qualsevol consideració. L’encarnació de tot això és el propietari i amo, en Javier Godó Muntañola, tercer comte de Godó, “Grande de España” des del 2008 per decisió del rei Joan Carles, hereu d’una família que va fundar el diari a finals del segle XIX com a òrgan d’un dels partits polítics dinàstics, i que després va col·laborar sense massa problemes amb la dictadura franquista, durant la qual el diari es va anomenar “La Vanguardia Española”.

Contra els arguments de CiU

CIU ha distribuït un argumentari, amb data 12 de juny del 2013, en què defensa les noves retallades que vol aplicar a TV3 i a Catalunya Ràdio. És un document ple de falsedats que sembren confusió entre els ciutadans poc informats sobre la situació real de TV3 i de Catalunya Ràdio. Per aquest motiu, treballadors de TV3 hem elaborat aquest contraargumentari per explicar els fets tal com són a la població de Catalunya.

Més avall, us incloem també la carta que s’ha enviat a un miler de militants de CiU de tot Catalunya a la qual es va adjuntar al nostre compendi d’arguments que contradiuen els seus arguments. 

 •  El moment actual és extraordinàriament difícil des del punt de vista de les finances públiques, però el pressupost de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ja ha tingut fortes retallades, i en proporcions molt més grans que la resta de serveis públics. Això ho ha reconegut públicament el mateix president de la Generalitat Artur Mas, de manera que la CCMA no ha quedat gens al marge de les retallades.
 •  Tot i que la Generalitat ha prorrogat els pressupostos del 2012, les retallades pressupostàries previstes per al 2013 a les empreses de la CCMA,  TV3 i Catalunya Ràdio, triplicaran les fetes a la resta de serveis públics.  No s’entén que en un moment de la transcendència política i social de l’actual, un govern de Convergència i Unió debiliti fins a aquests extrems una de les poques estructures d’Estat de què disposa la Generalitat i que és el principal canal comunicatiu amb  què la ciutadania s’informa, es forma i s’entreté en català.
 • Si es consolida la reducció del finançament públic prevista per al 2013 a la CCMA, la retallada  sumarà més de 100 milions d’euros, un 32% els tres últims anys. Totes aquestes retallades han estat decidides pel govern de CiU, i han coincidit amb l’augment de les subvencions a determinats grups mediàtics privats. Amb la crisi financera i econòmica els ingressos publicitaris també han baixat molt  -com en tots els mitjans tradicionals-, però ara els responsables de la CCMA volen privatitzar la gestió publicitària de TV3 i de Catalunya Ràdio, oferint la gestió dels ingressos publicitaris de TV3 i de Catalunya Ràdio als grups privats competidors.  Això serà posar el llop a cuidar el ramat, perquè el que volen els grups privats és quedar-se la publicitat dels mitjans públics
 • Les retallades que volen aplicar ara els responsables de la CCMA, i que inclouen un ERO que deixaria al carrer fins a 312 treballadors, s’estan calculant d’acord amb el famós 0’7% exigit fa mesos pel govern del PP, i es volen portar a terme quan aquest límit d’endeutament ja l’han abandonat tant el govern de la Generalitat com el de Madrid.  En un moment en què s’han rescindit contractes amb moltes productores i col·laboradors externs-, amb l’argument que eren feines que podia fer el personal fix-, fer fora més de 300 persones més significaria retallar encara més els continguts audiovisuals -que és el que fan els treballadors-, i posar autènticament en risc l’actual model de servei públic dels mitjans de comunicació.  
 • Els responsables de la CCMA van anunciar fa mesos que proposarien que els sous de TV3 i de Catalunya Ràdio s’equiparessin amb els de la resta de treballadors del sector públic  -que ells asseguren que són més baixos-,  però des d’aquell anunci no s’ha concretat en cap moment una proposta detallada que permeti analitzar les equivalències entre categories professionals que són molt diferents. És fals, per tant, que els treballadors de TV3 i de Catalunya Ràdio hagin rebutjat abaixar-se el sou, perquè, a la pràctica, no els ho han arribat a demanar.
 • D’una banda, doncs, es volen aplicar uns percentatges de retallada no reclamats per ningú altre que no sigui el govern de CiU, i de l’altra no s’ha demanat de debò a les plantilles que acceptessin una rebaixa del sou. Aquí cal afegir-hi que quan s’han demanat sacrificis reals, plantejats de manera lleial i honesta, els treballadors de TV3 i de Catalunya Radio no han dubtat a rebaixar-se el sou, com fa dos anys, quan van votar a favor d’una rebaixa del 5%.  Per tant, no hi ha res que obligui a fer aquest ERO, a banda de la voluntat d’uns gestors que sembla que no són capaços d’altra cosa que fer anar les tisores sense mesura i sense un coneixement real del que estan retallant.
 • Els 225 milions pressupostats per finançar la CCMA el 2013 -calculats, recordem-ho, d’acord amb el 0’7% que volia imposar el govern del PP des de Madrid- és una xifra gens menyspreable, però també és cert que fa tres anys aquesta xifra era de 329 milions, i també que amb aquests diners els catalans estan pagant els mitjans líders d’audiència al país, des de fa dècades els més ben valorats pel conjunt de la ciutadania.  Amb aquesta inversió, que fins ara ha estat de 35 euros l’any per ciutadà -la xifra més baixa entre els sistemes públics de comunicació dels països europeus similars al nostre-, aquest ciutadà té un equip humà que treballa dia a dia des de fa dècades per fer-li arribar, a través de la televisió, la ràdio i internet, la millor informació, el millor entreteniment i els millors continguts, pensat tot per donar servei a una societat plural, diversa i democràtica de debò. I tot això per menys de l’1% del pressupost de la Generalitat.
 • És inqüestionable la “paternitat” que es pot atribuir CiU en el naixement i consolidació dels mitjans públics de la Generalitat. Però també és inqüestionable que la decisió més traumàtica, la de l’ERO, l’han presa en solitari els membres del Consell de Govern proposats per CiU, en contra del criteri dels membres proposats pel PSC i pel PP.
 • Tant els responsables de la CCMA com el govern de la Generalitat diuen que totes les mesures que s’estan prenent no tenen cap altra finalitat que mantenir la qualitat i el lideratge de TV3 i de Catalunya Ràdio.  Però és difícil d’admetre que el tancament parcial a corre-cuita del canal 33 sense cap avaluació prèvia -i que ha obligat a emetre, també a correcuita i en males condicions, una gran massa de programes ja pagats-, o l’acomiadament dels corresponsals contractats tant de TV3 com de Catalunya Ràdio -amb la pèrdua d’experiència i de cobertura territorial que això ha comportat-, o altres decisions semblants permetin mantenir qualitat i lideratge.
 • El Contracte Programa proposat per la cúpula de la CCMA obre la porta a externalitzar gairebé tota la producció de TV3 i de Catalunya Ràdio, tret d’informatius, és a dir, a fer el mateix que el Partit Popular ha fet al País Valencià amb Canal 9. I encara gosen afirmar que treballen per preservar el model actual de TV3 i de Catalunya Ràdio!
 • El que necessita la CCMA són responsables capaços de definir l’estratègia a mitjà i a llarg termini, i de compartir-la amb la societat catalana i amb els treballadors de la CCMA, però malauradament els actuals responsables de la CCMA són gestors sense cap mena de visió estratègica, que prenen decisions precipitades sense tenir en compte la fragilitat actual de TV3 i de Catalunya Ràdio, i que els fets demostren que no estan al servei dels interessos del poble de Catalunya sinó que segueixen el dictat del Partit Popular espanyol.    

Aquest és el PDF original del document: Contraarg..

Més informació a:  “Quan costa TV3”

A continuació, us adjuntem la Carta oberta dels treballadors de TV3 que hem fet arribar, juntament amb el contraargumentari, als militants de CiU

Benvolguts,

Els treballadors de TV3 ens adrecem a vosaltres perquè ens ha preocupat molt el contingut de l’argumentari de CiU número 792, distribuït el 12 de juny sota el títol “El context econòmic i financer obliga a prendre decisions difícils per garantir la viabilitat de TV3 i Catalunya Ràdio”. Entenem que un govern ha de prendre decisions i que de vegades aquestes decisions són dures, però cal que les decisions s’argumentin bé i d’acord amb la realitat, sobretot si comporten conseqüències traumàtiques.

La decisió d’acomiadar més de 300 treballadors, presa per sorpresa el dimecres 12 de juny pel Consell de Govern de la CCMA, és una d’aquestes decisions greus que cal justificar molt bé perquè siguin plenament legítimes. Com que això no ha estat així, i com que la decisió la van prendre en solitari els tres membres proposats per CiU, i amb l’oposició dels altres tres, proposats pel PSC i pel PP, us fem arribar adjunt un document perquè vosaltres, com a militants, pugueu contrastar mínimament la informació que us ha aportat la vostra organització política. En l’argumentari elaborat per CiU es fan afirmacions i justificacions que són molt inexactes o fins i tot, en alguns casos, falses. Per això hem cregut oportú oferir-vos els matisos i les informacions complementàries que hi falten.  Esperem que, amb tota la informació a la mà, us podreu formar la vostra pròpia opinió sobre aquesta decisió.

Reiterem que és una decisió que només compta amb l’aprovació de CiU i que la resta de forces polítiques catalanes l’han rebutjada frontalment, excepte Ciutadans, perquè aconsegueix un dels grans objectius d’aquesta organització, el debilitament dels mitjans públics catalans.  És una coincidència que pot ser que no us agradi. I també pensem que, molt probablement, alguns de vosaltres deveu estar preocupats per aquesta deriva empresa per una part dels dirigents de la vostra organització de la mà de grups privats de comunicació que no destaquen precisament pel fet de coincidir amb l’aposta sobiranista de CiU.

El futur de la CCMA és a les vostres mans. Perquè encara que costi de creure, la formació de la qual formeu part té la determinació de trencar el model d’èxit actual de la ràdio i televisió nacionals de Catalunya, una determinació que deixarà tocada de mort una estructura d’Estat bàsica per a la defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalanes. És i serà responsabilitat única de CiUla més que probable deriva de la ràdio i la televisió nacionals fins a convertir-se en uns mitjans residuals dominats per interessos de grups privats i no pas per la voluntat col·lectiva dels catalans. Aquesta deriva no serà computable ni a la crisi, ni a l’ofec d’Espanya, ni als treballadors. La responsabilitat recaurà en aquells que hagin pres aquestes decisions i també en aquells que, havent pogut intervenir-hi per evitar-les, no ho hagin fet.  Si estimeu TV3, ajudeu-nos a defensar-la!

Cordialment,

#joestimotv3