La Comissió de Cogestió anuncia als treballadors de TV3 la primera Jornada de Treball amb especialistes al Parlament

xerrades-informatives-9-set-13

Aquest passat dilluns, la comissió de Cogestió va organitzar dues xerrades informatives per als treballadors de TVC a l’auditori del CEI, per explicar com evoluciona la proposta del nou model empresarial per a TVC i la CCMA i debatre-la.

 

Us facilitem l’enllaç al blog de la comissió per a conèixer-ne tots els detalls:

http://cogestiotv3.wordpress.com/2013/09/10/anuncia-la-primera-jornada-de-treball-al-parlament/

Xerrades informatives de la Comissió de Cogestió de TV3

20130725-escales-parlamentLa Comissió de Cogestió de TV3 ha fet avui dues xerrades per informar de com avança la proposta del nou model empresarial per a TV3 i per a la CCMA. Les sessions, obertes al debat amb tots els treballadors, s’han fet les 13.00 i a les 15.00 a l’auditori del CEI. La comissió ens ha fet arribar aquest missatge.

El model de cogestió proposat es basa en el model alemany i inclou la incorporació de representants dels treballadors al Consell de Govern de la CCMA i la creació de nous mecanismes de millora contínua i d’autoanàlisi del funcionament intern. També preveu que els treballadors participin en la definició de les línies estratègiques de futur dels mitjans públics.

El 25 de juliol, els membres de la Comissió de Cogestió de TV3 vàrem presentar el nou model als grups parlamentaris, que van acordar per unanimitat obrir un procés de reflexió conjunt i estable amb la participació d’experts en gestió empresarial.

L’endemà, el document es va presentar públicament al Col·legi de Periodistes en una taula rodona, en què van participar el director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, Albert Serra; el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Àlvarez, i el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Joan Carles Gallego.

La proposta de Cogestió de TV3 es presenta en públic, en una taula rodona celebrada al Col·legi de Periodistes

TOTS ELS GRUPS PARLAMENTARIS ACORDEN OBRIR UN DIÀLEG PER ESTUDIAR UN MODEL DE COGESTIÓ PER A TV3 I LA CCMA

AL SETEMBRE ES FARÀ UNA PRIMERA JORNADA DE TREBALL AMB ESPECIALISTES

El Col·legi de Periodistes de Catalunya va acollir  divendres la taula rodona “Cap a un model de governança de les empreses públiques basat en la corresponsabilitat i la participació dels treballadors”, durant la qual es va presentar públicament la proposta dels treballadors de TV3 per cogestionar l’empresa.

A la taula rodona hi van intervenir els secretaris generals dels sindicats CCOO i UGT, Joan Carles Gallego i Josep Maria Àlvarez, que van coincidir a dir que la proposta pot ser una bona eina per fer recular els esquemes neoliberals que s’estan aplicant arreu i que pretenen superar la crisi només a base de reduir els costos laborals. Àlvarez va afirmar que la cogestió implica sacrificis però també compensacions, la més important de les quals és el reforçament del bé comú, que en el cas de TV3 és el servei públic que ofereix, i va insistir que cal garantir la TV3 de sempre i aturar el procés d’especulació i de privatització que està patint. Gallego, per la seva banda, va dir que cal reforçar la transparència i la participació dels treballadors en la gestió, i que aquestes són les premisses de la proposta, i va assegurar que la cogestió s’hauria d’aplicar a molts llocs, també a l’empresa privada, i que la responsabilitat social corporativa de les empreses l’hauria d’assumir.

Edirector de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, Albert Serra, va aportar la visió acadèmica, afirmant que en l’actualitat el sistema institucional català pateix una feblesa molt gran, i que una peça clau d’aquesta feblesa són els models de governança, que no funcionen bé. Serra va assegurar que la governança pública només funciona correctament i aporta valor públic quan hi ha un equilibri entre els tres factors bàsics: la legitimitat i la confiança en els polítics que la lideren, la competència professional dels treballadors que la porten a terme i l’eficiència en la gestió que la fa assumible econòmicament, i que quan algun d’aquests tres àmbits s’imposa sobre els altres, el sistema s’espatlla. Va afirmar que cal que els treballadors participin en la gestió, perquè són els que tècnicament saben com fer-ho, i que fent-ho assumeixen la seva part de responsabilitat, que no s’ha de confondre amb l’exercici d’un dret corporatiu.

Josep Maria Camps

 

Els membres de la Comissió de Cogestió dels treballadors de TV3, Jordi Vilardell i Josep Maria Camps, van explicar que la proposta de cogestió de TV3 i la CCMA es va aprovar per amplíssima majoria en una assemblea dels treballadors a l’abril, i que des d’aleshores ha rebut el suport d’entitats socials i acadèmiques i s’ha presentat als grups parlamentaris. Aquest procés inicial va culminar dijous 25 de juliol en una reunió al Parlament de Catalunya en què els representants de tots els grups parlamentaris van acceptar, per unanimitat, la proposta dels treballadors de TV3 de crear un marc estable de diàleg sobre cogestió per a TV3 i la CCMA. Amb aquest objectiu, al setembre es farà una primera jornada de treball amb la participació de grups parlamentaris, treballadors de la CCMA, especialistes en governança empresarial i en comunicació i entitats significatives de la societat catalana. S’intentarà acabar aquest treball durant el 2013.

La proposta de cogestió de TV3 i la CCMA s’adreça al Parlament de Catalunya i a la societat catalana en general, com a propietària de l’empresa. Aquesta proposta esbossa un nou model de gestió dels mitjans públics catalans que inclogui representants dels treballadors en el Consell de Govern de la CCMA i nous mecanismes de millora contínua i d’autoanàlisi amb participació dels treballadors, participació extensible també de cara a l’elaboració i la implantació de l’estratègia empresarial. Una estratègia que, durant els 30 anys de TV3, no s’ha elaborat mai de manera clara i transparent, i quan s’ha intentat s’ha encarregat a empreses externes, sense experiència ni coneixement expert en mitjans de comunicació públics. Els membres de la Comissió de Cogestió rebutgen un simple repartiment de quotes de poder intern o la participació dels treballadors en estructures sense capacitat real d’intervenció. Defineixen l’objectiu de la proposta com un canvi profund del model de gestió amb l’objectiu d’aconseguir la màxima eficàcia i eficiència en la gestió d’un servei públic al servei de la població catalana, i com a objectiu últim, començar a desenvolupar un autèntic Model Català de Cogestió.

Durant el diàleg que es va establir entre tots els participants a la taula rodona, alguns assistents van afirmar que la proposta demostra que els treballadors no són el problema, sinó part de la solució, i que aquests últims anys, malgrat que el pressupost s’ha reduït molt, TV3 ha continuat sent líder gràcies a l’esforç fet pels treballadors, que tenen clar que TV3 és un bé comú. També es va destacar que la clau perquè la cogestió funcioni és la transparència, perquè els treballadors només se senten implicats i assumeixen plenament la seva responsabilitat quan la informació rellevant circula de manera fluida i arriba allà on pot ser usada i posada en valor. Diversos assistents van alertar que cal evitar que el procés cap a la cogestió es devaluï amb un possible Contracte programa, que està previst que s’aprovi al setembre, que entri en contradicció amb una possible cogestió.

Joan Manel Tresserras durant la presentació de la proposta de cogestió.

L’exconseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat Joan Manuel Tresserras va subratllar que ni els treballadors ni els partits polítics són els propietaris de TV3, i que la proposta de cogestió té virtuts polítiques i pedagògiques, perquè obliga els grups parlamentaris a canviar de punt de vista i pot ajudar a mitigar l’ús il·legítim que els partits polítics creuen que tenen dret a fer dels mitjans públics, que és un objectiu que s’ha intentat assolir sense èxit amb canvis legislatius.

El director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, Albert Serra, va subratllar que els treballadors han de participar en la gestió per afegir-hi valor, que es tracta d’utilitzar el valor “ocult” que aporta el seu coneixement col·lectiu, tècnic i professional, un valor crucial per definir i implementar les innovacions necessàries per adaptar l’empresa als canvis que hi ha en el món de la comunicació, i per oferir un servei públic d’alta qualitat.

Els organitzadors van voler tancar la sessió amb una frase de Nelson Mandela:  “Tot sembla impossible fins que ho fas”.

Els grups parlamentaris acorden per unanimitat obrir un marc de diàleg estable per a estudiar un model de cogestió per a TV3 i la CCMA

EL SETEMBRE ES FARÀ UNA PRIMERA JORNADA AMB ESPECIALISTES

LA PRESENTACIÓ PÚBLICA DE LA PROPOSTA DE COGESTIÓ A TV3 ES FARÀ DEMÀ DIVENDRES DURANT UNA TAULA RODONA A BARCELONA

L’acord s’ha pres aquest matí al Parlament de Catalunya, en una reunió en la que hi han participat els diputats Albert Batalla (CiU), Sergi Sabrià i Oriol Amorós (ERC), Núria Parlón (PSC), Marisa Xandri (PPC), Marta Ribas (ICV), Jordi Cañas (C’S) i David Fernàndez (CUP), i nou treballadors de TV3 membres del Grup de Treball de Cogestió. Durant la reunió, els treballadors han exposat l’abast i l’objectiu de la proposta i els representants dels set grups parlamentaris l’han valorada com a molt positiva.

IMG_8180

 

Els diputats han destacat que no sigui una proposta conjuntural, sinó que persegueixi la millora a llarg termini del funcionament i la gestió de l’empresa i que vagi en la línia d’aprofitar l’experiència i el coneixement dels treballadors. També han expressat alguns dubtes, com ara com es pot fer compatible un model com aquest amb les estructures organitzatives i institucionals ja existents, o com es poden aplicar a TV3 mecanismes de cogestió creats i desenvolupats en l’àmbit de l’empresa privada. Els membres del Grup de Treball de Cogestió i alguns diputats han coincidit en subratllar que aquesta proposta podria ser aplicable també a altres empreses públiques de Catalunya i acabar configurant un autèntic Model Català de Cogestió.

 

La jornada que s’ha acordat fer al Parlament el setembre tindrà per objectiu escoltar i interrogar a destacats especialistes en gestió empresarial que puguin aportar idees i orientar el procés d’aplicació de la cogestió en una empresa com TV3. Els grups parlamentaris han acordat també que aquesta jornada sigui l’inici d’un procés d’anàlisi per definir un model propi viable i aplicable, procés que es preveu que podria durar entre tres i quatre mesos.

La proposta de cogestionar TV3, elaborada pel Grup de Treball de Cogestió sorgit de l’Assemblea de Treballadors, i aprovada també per l’Assemblea fa tres mesos, parteix de la constatació que, en els 30 anys que fa que existeix aquesta empresa no ha tingut mai una autèntica estratègia a mig i a llarg termini, una estratègia que fixés uns objectius clars i coherents que li permetessin adaptar-se adequadament a un àmbit comunicatiu en canvi constant. En els pocs casos en què s’ha intentat, la definició de l’estratègia s’ha encarregat a empreses externes sense experiència ni coneixement expert en mitjans de comunicació públics.

La proposta, adreçada al Parlament de Catalunya i a la societat catalana en general, esbossa un nou model de gestió dels mitjans públics catalans que inclogui representants dels treballadors en el Consell de Govern de la CCMA, i també nous mecanismes de millora contínua i d’autoanàlisi del funcionament intern amb participació dels treballadors. L’objectiu és definir el més clarament i obertament possible les estratègies de futur dels mitjans públics i aconseguir la màxima eficiència i eficàcia en la gestió i en el servei públic que ofereixen.

Demà divendres 26 de juliol a les 12 del migdia es celebrarà a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya -Rambla Catalunya, 10, Barcelona-, la taula rodona “Cap a un model de governança de les empreses públiques basat en la corresponsabilitat i la participació dels treballadors”. Durant aquesta taula rodona es presentarà públicament la proposta dels treballadors de TV3 per cogestionar l’empresa.

A la taula rodona hi intervindran el director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE, Albert Serra, el secretari general de la UGT de Catalunya, Josep Maria Àlvarez, el secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Joan Carles Gallego, i en Jordi Vilardell i en Josep Maria Camps, membres del Grup de Treball de Cogestió de TV3. Tots cinc parlaran dels avantatges que comporta la incorporació del punt de vista i del coneixement dels treballadors a la gestió quotidiana i també estratègica de les empreses.

 

Els treballadors de TV3 proposem la cogestió de l’empresa

En la mateixa assemblea que va aprovar ahir a la tarda la plataforma per a la negociació del conveni col·lectiu, els treballadors vam decidir proposar al Parlament de Catalunya i a la societat catalana en general que TV3 es regeixi amb un model de cogestió. Aquest model hauria d’incorporar representants dels treballadors al 50% en el Consell de Govern de la CCMA, introduir mecanismes de millora contínua i autocrítica en els processos de producció per part dels treballadors per ser més eficients, així com participar en la definició de les línies estratègiques de l’empresa.

Aquesta proposta surt de la constatació que en els 30 anys que fa que existeix, TV3 no ha tingut mai una estratègia a ni a mitjà ni a llarg termini que li permeti fixar uns objectius clars i coherents per adaptar-se a un àmbit comunicatiu en canvi constant, i quan s’ha intentat la definició de l’estratègia s’ha encarregat a empreses externes sense experiència en mitjans de comunicació públics.

 

Els treballadors, conscients d’aquests problemes i de la importància del servei públic que cobreix TV3, estratègic i insubstituïble, i convençuts també que la nostra experiència i els nostres coneixements es poden aprofitar molt més que fins ara, volem aportar solucions a la situació crítica que estem vivint.

 

En el següent enllaç trobareu la proposta dels treballadors de TV3 al Parlament de Catalunya i a la societat catalana:

Contacte:   totssomtv3cogestio@gmail.com

Sant Joan Despí, 26 d’abril de 2013