TV3 I LA CCMA PERDEN AUDIÈNCIA DES QUE BRAULI DUART ÉS PRESIDENT

TV3 ha perdut gairebé 2 punts d’audiència en els quatre anys que porta Brauli Duart com a president de la CCMA. Això passa a pesar d’haver-se preocupat exclusivament de TV3 en detriment de les cadenes temàtiques i del servei públic que fan.

La CCMA ja és el tercer grup televisiu a Catalunya, per darrere de Mediaset i A3Media, i continua caient sense cap estratègia a mig i llarg termini.

Les dades, a aquest arxiu:

CCMA, 4 anys amb Brauli Duart. Les AUDIÈNCIES

EL DEBILITAMENT CONSTANT DE LA CCMA AMB LA GESTIÓ DE BRAULI DUART

Us convidem a llegir un document elaborat pels grups d’investigació de https://joestimotv3.wordpress.com que rebat de forma exshaustiva les dades presentades per Brauli Duart, president de la CCMA en una campanya de promoció personal en què afirma que ha aconseguit més, amb molt menys i en un temps rècord.

EL DEBILITAMENT CONSTANT DE LA CCMA AMB BRAULI DUART

 

#TV3 no es toca ni des de fora ni des de dins

Fa una estona s’ha fet pública la intenció del Govern espanyol de reduir el nombre de canals de TVC amb la nova regulació de l’espai radioelèctric. Així ho ha denunciat el conseller de Presidència, Francesc Homs. Us adjuntem l’enllaç a la notícia del 324.cat per a més informació:

http://www.324.cat/noticia/2400098/societat/Homs-denuncia-que-el-govern-espanyol-obligara-TVC-a-tancar-la-meitat-de-canals

Després de mesos de conflicte a la CCMA per les intencions del govern català de posar en perill la ràdio i la televisió públiques com a serveis públics que són, ara, la postura del conseller de Presidència, així com del president de la CCMA, Brauli Duart respon a un suposat compromís d’aquests per defensar TVC d’aquesta nova amenaça. Una postura i un moment (en plena campanya electoral) que generen certes reticències després de tot el viscut a TVC i Catalunya Ràdio.

La CCMA impulsa un nou model comercial potenciant les sinergies multicanal

12/05/2014 <!–

Els canvis legals i l’evolució positiva del mercat aconsellen aturar la contractació d’un servei de comercialització d’espais publicitaris de TVC

–>

Els canvis legals  i l’evolució positiva del mercat aconsellen aturar la contractació d’un servei de comercialització d’espais publicitaris de Televisió de Catalunya

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a proposta del seu president, Brauli Duart, ha decidit en la sessió d’avui impulsar un nou model de gestió de la publicitat que potenciï les sinergies entre TV3 i Catalunya Ràdio i ha acordat aturar el procés de contractació de la comercialització d’espais publicitaris de Televisió de Catalunya. Aquest procés es va iniciar el juny del 2013 en un escenari de davallada del mercat publicitari i de greu disminució dels ingressos per publicitat a la CCMA, que van arribar a reduir-se un 60% els darrers anys. En aquell moment, també eren vigents els condicionants restrictius d’actuació comercial que establia la llei de la CCMA, amb una previsió de reducció progressiva, fins a la seva desaparició, de la publicitat a Catalunya Ràdio.

El procés de comercialització que avui s’ha decidit aturar –ratificat en dues ocasions pel Parlament de Catalunya i amb un procediment validat pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic– seguia la recomanació recollida en el Pla Estratègic de la Corporació, aprovat l’any 2011. Aquell text proposava cercar noves fórmules per guanyar competitivitat en la gestió, atès que l’acció comercial podria ser“susceptible de la col•laboració amb tercers, sota un model mixt, per obtenir un avantatge competitiu per agregació d’oferta comercial (de canals propis i/o canals de tercers)”. L’objectiu era millorar els ingressos i minimitzar els efectes de la previsió legal de desaparició de la publicitat a Catalunya Ràdio. Alhora, havia de permetre a la Corporació competir en més bones condicions amb els dos grans grups de comunicació estatals que, en concentrar un important nombre de cadenes, havien guanyat un fort poder de negociació en el sector.

L’anàlisi actual del sector audiovisual i del mercat publicitari posa de manifest, però, que les raons que van conduir a la necessitat de trobar noves fórmules en la gestió comercial han canviat. D’una banda, hi ha una evolució positiva dels ingressos publicitaris de la CCMA l’últim trimestre del 2013 i el primer trimestre del 2014 que confirma els indicis de recuperació. De l’altra, hi ha hagut una reducció de l’oferta de canals dels dos grups hegemònics derivada d’una sentència del Tribunal Suprem, amb conseqüències sobre la fragmentació de l’audiència i la concentració comercial. Aquests factors, sumats a la derogació per part del Parlament de Catalunya de la disposició addicional segona de la Llei de la CCMA que establia la reducció progressiva dels ingressos publicitaris a la ràdio fins a la seva desaparició, són noves variables que el Consell de Govern ha analitzat i han fet replantejar la conveniència de mantenir la licitació dels serveis de comercialització en els termes en què està publicada. La realitat actual permet potenciar les sinergies que es puguin aconseguir amb la comercialització conjunta de la publicitat a Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i els mitjans digitals de la CCMA sense cap condicionant. Així mateix, la possibilitat de tornar a desenvolupar estratègies de venda multicanal ha de permetre, també, una millora de l’eficiència comercial dels mitjans de la CCMA, en compliment dels mandats recents del Parlament de Catalunya, i recuperar avantatge competitiu en la línia de les tendències del mercat.

Així, en compliment del compromís d’aquest Consell, expressat pel seu president al Parlament de Catalunya de cercar sempre la millora dels recursos disponibles per a la Corporació, i amb l’estabilitat que garanteixen les recents modificacions legislatives, cal reformular el sistema actual de gestió de publicitat i impulsar un nou model que potenciï les sinergies dels mitjans de ràdio, televisió i digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i recuperi les polítiques de venda multicanal.

Aquest model ha de permetre millorar els ingressos de publicitat de la Corporació, una via de finançament essencial per garantir la viabilitat i la qualitat del servei públic que ofereixen els mitjans de comunicació de la CCMA, especialment en una conjuntura de dèficit com l’actual.

Barcelona, 12 de maig del 2014

L’EXTERNALITZACIÓ DEL DEPARTAMENT COMERCIAL DE TV3, A LA FISCALIA

UN ADVOCAT DE BARCELONA LI HA DEMANAT QUE HO INVESTIGUI, EN CONSIDERAR QUE ES PODRIEN ESTAR COMETENT DELICTES DE PREVARICACIÓ I TRÀFIC D’INFLUÈNCIES

EL PROCÉS D’EXTERNALITZACIÓ ESTÀ ATURAT, I ELS TERMINIS PREVISTOS S’HAN ESGOTAT JA FA SETMANES

L’advocat Mateo Seguí ha presentat a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un escrit demanant que s’investigui el procés d’externalització de la gestió de la publicitat de TV3. El motiu és que hi veu indicis que es poden estar cometent delictes tipificats al codi penal.

En concret, considera que la llei 11/2007, que regula el funcionament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de la que depèn TV3, impedeix fer una externalització com aquesta. En el seu escrit diu textualment: “Ens trobem davant una clara i manifesta intenció de privatitzar un servei públic, en externalitzar la gestió i comercialització d’espais publicitaris, és a dir es deixa sense contingut el departament comercial de TV3 per passar a mans privades i sota el control d’aquestes, sense intervenció dels poders públics” … “infringint allò disposat en l’article 18.2 de la llei 11/2007, circumstància que ens apropa greument a la possible existència d’un delicte de prevaricació previst i penat en l’article 404 del codi penal vigent.” I afegeix: “Només dues empreses privades són les que concorren a la licitació, el Grupo Godó i el Grupo Zeta, estant en clara situació d’avantatge la primera. TV3 s’anirà descapitalitzant i el servei públic passarà a mans privades. Ens podríem trobar davant d’una situació de tràfic d’influències, qüestió que el codi penal contempla i regula”.

El concurs per externalitzar la gestió de la publicitat de TV3 es va engegar el novembre passat, quan la direcció de la CCMA va fer públic el plec de condicions. El gener es va tancar el termini per presentar-s’hi, amb les propostes de només els dos grups esmentats. Fa un mes es va esgotar el termini màxim d’obertura dels sobres amb l’oferta econòmica de les empreses aspirants, sense que s’hagués portat a terme aquest pas.

Els professionals de TV3 en tot moment s’han mostrat contraris a aquesta externalització, amb l’argument que la motivació esgrimida per la direcció de la CCMA per fer-la, aconseguir més ingressos per publicitat, no està garantida amb l’externalització. Molt al contrari, asseguren que comportarà posar la cartera de clients i altres informacions estratègiques en mans de la competència, i perdre el “know how” de 30 anys de funcionament del departament comercial, i que això es traduirà en pèrdues econòmiques considerables: d’una banda, les comissions que cobrarà l’empresa adjudicatària, i de l’altra disminució d’ingressos pel desviament previsible de publicitat de TV3 cap a 8TV (propietat del Grupo Godó, virtual guanyador del concurs) i per la pèrdua d’audiència previsible de TV3, donat que 8TV podrà disposar amb molta antelació de les previsions de programació de TV3 i per tant podrà contraprogramar-la amb facilitat.

Un any de camí…

Fa exactament un any, a TV3 vam començar un camí de destí incert. Un camí ple de revolts impossibles, de  rectes que s’estenien per un desert inacabable. Un camí que ens ha dut a descobrir petits oasis on hem recuperat forces per afrontar moments especialment durs que hem hagut de viure.

Fa exactament un any, un gran nombre de treballadors es va organitzar en comissions per fer front a les intencions de la direcció d’executar un PAC i començar un dolorós procés d’amputació de TVC.

Cadascun dels grups va organitzar accions de caire molt divers per donar a conèixer als ciutadans el què estava passant portes endins, per exemple, caminades reivindicatives, donacions de sang, recollides de signatures, una proposta de cogestió de l’empresa, i el més potent de tot plegat: la festa que els treballadors van organitzar al Moll de la Fusta el passat 12 de maig, que va arribar a aplegar unes vint mil persones que donaven ple suport a la defensa dels mitjans públics.

La mala notícia és que avui encara som aquí, lluitant pels nostres drets i per defensar un servei públic com són la televisió i la ràdio catalanes, que com molts altres serveis,  és carn de canó del govern català.

I la bona notícia és que avui encara som aquí, per seguir lluitant pels nostres drets i els nostres mitjans públics. Perquè encara no hem defallit en l’intent de defensar el que és de tots els ciutadans.

Congratulem-nos doncs per la nostra constància i la nostra valentia per haver arribat on som. I respirem ben fons per continuar aquest camí, que fàcil no serà.

LA CESSIÓ DE LA PUBLICITAT DE TV3 AL GRUPO GODÓ ES BASA EN ARGUMENTS QUE NO SUPORTEN CAP ANÀLISI

  • EL DOCUMENT JUSTIFICATIU DE LA CCMA DESTACA PER LA SEVA POBRESA ARGUMENTAL I PER LA MANCA D’UN PLA DE NEGOCI.
  • S’AMAGA L’IMPACTE DEL CANVI ESTRUCTURAL QUE HI HA HAGUT EN EL MERCAT ESPANYOL AQUESTA DÈCADA.
  • L’EFICIÈNCIA COMERCIAL DEL GRUPO GODÓ, PROBABLEMENT MOLT BAIXA, ES MANTÉ EN SECRET

El projecte de cedir la gestió de la publicitat de TV3 a un grup competidor es basa en el Document justificatiu, del 16 d’octubre del 2013.

1

Es descriu la concentració en dos grans grups que dominen el mercat publicitari audiovisual espanyol

El document descriu l’avantatge competitiu dels dos grans grups que dominen el negoci publicitari audiovisual espanyol. Mediaset  (Telecinco, Cuatro, etc.) i A3Media (Antena3, la Sexta, etc.) tenen conjuntament prop d’un 60% de l’audiència, però aconsegueixen un 90% de la contractació publicitària per la venda de paquets a l’engròs.

8

Però no es descriu l’impacte per a TVC de l’aparició d’aquests dos grans grups.

El document destaca la reducció de la ràtio d’eficiència comercial de TVC des d’un any especialment bo, el 2009, però amaga que aquesta reducció de ràtio de TVC és simultània a la creació dels dos grans grups audiovisuals espanyols i a l’impacte que ha suposat en el mercat publicitari.

El 2011, any que la ràtio de TVC baixa de l’1,15 a l’1,06, és l’any que Telecinco i Cuatro es concentren en un sol grup.

El 2012, any que la ràtio de TVC baixa de l’1,06 a l’1,02, és l’any que Antena3 i La Sexta es concentren en un sol grup.

10

Es repeteix com un mantra “aprofitar sinergies”, però sense analitzar quines.

L’única justificació que s’aporta per cedir la gestió de la publicitat a un grup extern és la “d’aprofitar les sinergies i la millor posició negociadora de l’adjudicatari del servei.” Aquest argument es repeteix reiteradament en el document.

4B

8B

10C

Les sinergies serien possibles si l’adjudicatari fos Mediaset o A3Media, els dos grans grups del sector, però aquests grups no es poden presentar al concurs per gestionar la publicitat de TV3 perquè ja tenen tota la quota publicitària que els permet la llei.

Comercialitzar conjuntament TV3 amb 8TV, cedint la gestió de la publicitat al Grupo Godó, no pot interessar a TV3, ja que 8TV té unes quotes publicitàries molt més baixes que TV3 i un volum de clients d’una tercera part que TV3. Si hi ha sinergies, només ho podran ser en favor de l’adjudicatari (Grupo Godó) i en contra de l’adjudicador (TV3).

L’altre possible adjudicatari, el Grupo Zeta, ni tan sols contracta publicitat televisiva.

Prevaricació?

Una dada clau per argumentar la necessitat de cessió de la gestió publicitària de TV3 és la ràtio d’eficiència comercial del Grupo Godó (Publipress Media), però aquesta dada és secreta i tot indica que és molt més baixa que la de TV3. Quina màgia convertirà una empresa molt poc eficient (Publipress Media-Godó) en eficient? La màgia de traspassar-li la més gran eficiència de TV3.

Cal que es faci pública la ràtio d’eficiència comercial de Publipress Media (Godó). Mantenir-la secreta amaga un possible delicte de prevaricació pel fet que s’està prenent una decisió sabent que és perjudicial i, a més, en favor d’una empresa de la competència.

El Parlament exigeix que es garanteixi l’increment d’ingressos publicitaris

El Parlament de Catalunya ha aprovat (13 març 2014) una moció que “requereix que s’asseguri que el concurs públics endegat per a la externalització de la comercialització de la publicitat (…) garanteixi l’increment de recursos previstos de la publicitat”.

Aquesta moció del Parlament hauria de comportar necessàriament declarar desert el concurs, ja que les característiques del sector fan inviable aconseguir un increment d’ingressos publicitaris cedint la gestió de la publicitat de TV3 a un grup més petit, com és el Grupo Godó. Si no es declara desert el concurs, s’entrarà en prevaricació flagrant.

Una altra conseqüència del requeriment del Parlament és que obliga la CCMA a incrementar la previsió d’ingressos publicitaris per al 2014 (57,8 M€) per sobre del que es va ingressar el 2013 (60 M€). Això implica pressupostar per al 2014 almenys 60,1 M€, 2,3 més del que s’ha pressupostat inicialment

Més informació: 

Rebuig massiu dels treballadors a la proposta de Direcció

El 89’02% dels vots emesos en el referèndum celebrat entre ahir i avui entre els treballadors de TVC, s’han decantat per rebutjar la proposta de la Direcció que plantejava noves retallades i seguir negociant.

Amb un total de 1685 vots (és a dir, una participació d’un 83’96%), els treballadors de TV3 han respost d’una manera contundent a les propostes de la direcció.

La resta de vots s’han repartit d’aquesta manera:

No: 8’43% (142 vots)

Blanc:  2’26 (38 vots)

Nul: 0’30% (5 vots)

Falta un vídeo (comunicat del Consell Professional de TVC en funcions)

Reclamem informar amb criteris periodístics sobre l’externalització de comercial

Exigim poder explicar l’externalització del Departament de Comercial, com fem habitualment. No n’hi ha prou amb les informacions emeses als Telenotícies d’ahir. Eren correctes i responien als criteris informatius que s’apliquen a una crònica parlamentària, però no són suficients. Com passa amb altres temes, cal que s’emeti un vídeo explicant el context i que incorpori les veus de les parts implicades, amb criteris periodístics i sense cap ingerència.

La direcció d’Informatius s’havia compromès a fer aquest reportatge, fins i tot estava en procés d’elaboració, però s’ha fet enrere amb l’excusa d’un informe jurídic que el desaconsella.

Li reclamem que prioritzi el criteri informatiu i el dret del ciutadà a estar ben informat sobre com pot afectar al model de la seva televisió pública l’externalització d’un departament tan estratègic com és el de comercial, la segona font d’ingressos del pressupost.

L’emissió del ple de la pobresa

També reclamem a la direcció explicacions sobre quins criteris periodístics aplica a l’hora de decidir quins plens parlamentaris s’emeten sencers o no. Al ple de la pobresa només es van emetre les intervencions inicials dels grups que l’havien demanat i el discurs del president i de sis consellers. El debat polític posterior, amb les intervencions de tots els grups, no es va emetre.

La pobresa és un tema de prou interès públic per emetre totes les veus de l’arc parlamentari.

Consell Professional de TV3 en funcions

14 de març del 2014